Seznam organov ZSČ OZ Ljubljana

PREDSEDSTVO

major Zajec Borut, predsednik

major Kovše Boris, podpresednik

štabni praporščak Bahat Ivan, podpredsednik

stotnik Krebelj Stojan, podpredsednik

Oman Lavra, sekretarka

vodnik Čebašek Franci, član

Demšar Matjaž, član

polkovnik Konda Jože, član

stotnik Križnik Damjan, član

stotnik Majerle Anton, član

major Matoš Jože, član

višji vodnik Papič Brane, član

stotnik Skokić Slavko, član

poročnik Vlado Strmčnik, član

podpolkovnik Vrhunc Matjaž, član

stotnik Zjakić Safet, član

NADZORNI ODBOR

višji štabni praporščak Obid Ciril, predsednik

major Grebenc Ivan, član

stotnik Ljubič Janko, član

ODBOR ZA STATUSNA VPRAŠANJA

polkovnik Požek Boris, predsednik

polkovnik Gomzi Janez, član

vodnik Čebašek Franc, član

PRAPORŠČAKI

štabni praporščak Bahat Ivan, podpredsednik

major Matoš Jože, član