Seznam organov ZSČ OZ Ljubljana

PREDSEDSTVO

major Zajec Borut, predsednik

Demšar Matjaž, podpresednik

poročnik Burilov Mihael, podpredsednik

poročnik Bahat Ivan, podpredsednik

poročnik Dobravc Stanislav, podpredsednik

Oman Lavra, sekretarka

vodnik Čebašek Franci, član

polkovnik Konda Jože, član

stotnik Krebelj Stojan, član

stotnik Križnik Damjan, član

stotnik Majerle Anton, član

višji vodnik Papič Brane, član

polkovnik Požek Boris, član

stotnik Skokić Slavko, član

poročnik Vlado Strmčnik, član

podpolkovnik Vrhunc Matjaž, član

stotnik Zjakić Safet, član

NADZORNI ODBOR

polkovnik Kunovar Franc, predsednik

major Grebenc Ivan, član

stotnik Ljubič Janko, član

ODBOR ZA STATUSNA VPRAŠANJA

višji štabni praporščak Miklavc Matjaž, predsednik

polkovnik Gomzi Janez, član

višji štabni praporščak Obid Ciril, član

PRAPORŠČAKI

poročnik Dobravc Stanislav, podpredsednik