Kdo smo?

Območno združenje slovenskih častnikov Ljubljana, je prostovoljna, stanovska, interesna in strokovna organizacija, ki v svojih vrstah združuje vojaške podčastnice, podčastnike, častnice, častnike in člane organizacij, ki delujejo v interesu izvajanja in utrjevanja varnostnega in obrambnega sistema Republike Slovenije.

Območno združenje, kot strokovna organizacija v skladu z ustavno in zakonsko določenimi temelji obrambnega sistema, na podlagi pridobljenega statusa združenja posebnega pomena, deluje v javnem interesu na področju obrambe in na podlagi svojih v okviru Zveze slovenskih častnikov potrjenih programskih usmeritev na sledeče načine:

– sodeluje in se vključuje v razprave o strokovnih vprašanjih dograjevanja in uveljavljanja obrambnega sistema in sistema zaščite in reševanja, predlaga stališča   in daje predloge,

– aktivno sodeluje na strokovnih posvetih in simpozijih po citiranih strokovnih vsebinah,

– organizira in sodeluje na strokovnih in interesnih dejavnostih,

– sodeluje z domicilno enoto Slovenske vojske, 1. brigado Slovenske vojske, s ciljem izvajanja in izobraževanja svojega članstva, da bodo usposobljeni prispevati svoj delež pri utrjevanju obrambne sposobnosti države,

– kategorično odklanja vsako uporabo vojakov za demokraciji nasprotne cilje, kot tudi uporabi vojakov v boju proti lastnemu narodu,

– razvija in neguje športno rekreativno dejavnost svojih članov, popularizira vojaško športne aktivnosti panoge, ki zagotavljajo dobro fizično in psihično kondicijo   njenih članov,

– skrbi tudi za kulturno in družabno življenje svojih članov.

Temelj našega delovanja predstavlja Statut Združenja in Statut Zveze slovenskih častnikov.