Kdo smo?

Območno združenje slovenskih častnikov Ljubljana, je prostovoljna, stanovska, interesna in strokovna organizacija, ki v svojih vrstah združuje vojaške podčastnice, podčastnike, častnice, častnike in člane organizacij, ki delujejo v interesu izvajanja in utrjevanja varnostnega in obrambnega sistema Republike Slovenije.

Območno združenje, kot strokovna organizacija v skladu z ustavno in zakonsko določenimi temelji obrambnega sistema, na podlagi pridobljenega statusa združenja posebnega pomena, deluje v javnem interesu na področju obrambe in na podlagi svojih v okviru Zveze slovenskih častnikov potrjenih programskih usmeritev na sledeče načine:

– sodeluje in se vključuje v razprave o strokovnih vprašanjih dograjevanja in uveljavljanja obrambnega sistema in sistema zaščite in reševanja, predlaga stališča   in daje predloge,

– aktivno sodeluje na strokovnih posvetih in simpozijih po citiranih strokovnih vsebinah,

– organizira in sodeluje na strokovnih in interesnih dejavnostih,

– sodeluje z domicilno enoto Slovenske vojske, 1. brigado Slovenske vojske, s ciljem izvajanja in izobraževanja svojega članstva, da bodo usposobljeni prispevati svoj delež pri utrjevanju obrambne sposobnosti države,

– kategorično odklanja vsako uporabo vojakov za demokraciji nasprotne cilje, kot tudi uporabi vojakov v boju proti lastnemu narodu,

– razvija in neguje športno rekreativno dejavnost svojih članov, popularizira vojaško športne aktivnosti panoge, ki zagotavljajo dobro fizično in psihično kondicijo   njenih članov,

– skrbi tudi za kulturno in družabno življenje svojih članov.

Temelj našega delovanja predstavlja Statut Združenja in Statut Zveze slovenskih častnikov.

Če bi se želeli pridružiti našim vrstam lahko izpolnite prijavnico in jo pošljite na naš naslov ali nam jo posredujete na naš eletronski naslov.