Letno poročilo o realizaciji programa za leto 2021

Program dela Združenja slovenskih častnikov za  leto 2021, odobren na Rednem letnem Zboru 2021, je obsegal 45 točk.  Glede na dejstvo, da nas Covid-19 tekom vsega leta 2021 ni izpustil iz »klešč«, smo kljub temu dejstvu uspeli realizirati 27 točk Programa.

V Združenju je bilo 31. 12. 2021 434 članov-ic, 78,8 % jih je redno plačalo članarino ZSČ 2021, 6 jih je izstopilo, 5 jih je umrlo.

V skladu s Strukturo Letnega programa dela (ZSČ), ki jo ta Program vsebuje, podajam svoje Poročilo po Programskih sklopih v tej Strukturi od tč.: 1 do tč.: 6.

1. Organizacijsko-statutarna dejavnost.

Redni letni ZBOR Združenja smo izvedli 26. junija 2021. Udeležilo se ga je 44 članov in 10 povabljenih gostov. To so bili predstavniki: ZV Mesta Ljubljana in bivših ljubljanskih občin, ZV Ljubljane,  ZZBzvNOB Ljubljane, OZSČ Vrhnika-Borovnica in delegat Zveze slovenskih častnikov: nadporočnik Miran Stopar, koordinator Zveze za ljubljansko pokrajino.

Sprejeli smo 8 novih članov in podelili 7 Priznanj ZSČ.

Potrdili smo Poročilo o delu v letu 2020, finančno poročilo za leto 2020 in sprejeli Program dela in finančni plan za dve leti naprej.

2. Vojaško-strokovna dejavnost.

Strelske aktivnosti:

V Združenju imamo 72 registriranih strelcev z vojaškim orožjem in 10 strelcev, ki streljajo  in redno trenirajo z zračno puško serijske proizvodnje.

Z upoštevanjem vseh protikoronskih ukrepov smo izvedli ali sodelovali na vrsti strelskih treningov in tekmovanj z vojaškim orožjem (pištola velikega kalibra in polavtomatska puška  kalibra 7,62 mm) in organizirali 5. Državno prvenstvo ZSČ v streljanju z zračno puško serijske proizvodnje.

Naštejem kot sledi:

 • 22. maja 2021  Vojaško strelišče Mlake pri Vipavi.
 • 5. junija 2021 Strelišče Agnez-Ojstro Trbovlje.
 • 12. junija 2021 Strelišče Brežice-Globoko.
 • 13. in 14. junija 2021 Usposabljanje za orožno listino v Trbovljah.
 • 31. julija 2021 Vojaško strelišče Mlake pri Vipavi.
 • 28. avgusta 2021 Dol pri Medvodah.
 • 4. septembra 2021 Strelišče Agnez-Ojstro Trbovlje.
 • 11. septembra 2021 Vojaško strelišče Crngrob.
 • 8. in 9. oktobra 2021 Državno prvenstvo v streljanju s Pi VK.
 • 23. oktobra 2021 Vojaško strelišče Mlake pri Vipavi.
 • 25. novembra 2021 5. Državno prvenstvo ZSČ v streljanju z ZP serijske proizvodnje.

Nastopilo je 10 ekip iz vse Slovenije. Tekmovalcev je bilo 34. Streljali so na najmodernejšem, popolnoma avtomatiziranem strelišču za zračno puško ljubljanske športne organizacije »ŠPORT« na Dolenjski cesti 11. Tekmovanje bo prihodnje leto na predlog Združenja ZVEZA SLOVENSKIH ČASTNIKOV uvrstila v kategorijo: »Skupni dogodek ZSČ«.

Lokostrelstvo:

Na opremljenem lokostrelskem strelišču člani-lokostrelci redno tedensko trenirajo.

Orientacijski pohodi:

 • 29. maja 2021 se je ekipa Združenja udeležila Orientacijskega pohoda v Mengšu v organizaciji OZSČ Domžale.

Vojaško-strokovne ekskurzije:

Združenje je v sodelovanju z tour operatorjem STAR-TRAVEL izvedel 5-dnevno potovanje v tujino v Turčijo. Ekskurzije se je udeležilo 54 članov Združenja. Cilj: obisk nekdanjega (april 1915 do januar 1916) bojišča v I. svetovni vojni na polotoku Galipolli. Obiskali smo zaliv na polotoku s peščeno plažo, ki danes nosi ime »ANZAC« v spomin na udeležene vojaške enote iz  Australij in Nove Zelandije, vsi kot člani nekdanjega Commonwealtha, na kateri je bilo izvedeno izkrcanje kombiniranih britanskih in enot Commonwealtha z ogromnimi izgubami. Seveda smo se poklonili padlim vojakom tudi na pokopališču. Na zahodno – azijskem delu Turčije smo si ogledali kamnite ruševine nekdanje Troje ob morski ožini Dardanele. Obiskali smo tudi Istanbul in njegove namenitosti (Topkapi, Hagia Sofia, egipčansko tržnico, Trg Taksim itd.)

3. Spominsko – domoljubna in protokolarna dejavnost.

Delegacija Združenja v sestavu: Predsednik , podpredsednik (po potrebi), praporščaka in naš foto-reporter se je redno udeleževala spominskih in protokolarnih obveznosti v Ljubljani in sicer sledeče:

 • 9. maja 2021 Proslava Dneva zmage nad fašizmom na Prešernovem trgu.
 • 18. maja 2021 Otvoritev spomenika Braniteljem Ljubljane v Vojni za samostojnost 1991 na križišču Tržaške in Prešernove ceste.
 • 22. maja 2021 Spominski pohod v Pekrah pri Mariboru.
 • 4. junij 2021 Srečanje veteranov in članov ZSČ pri Velenjskem jezeru. Člani Združenja so predstavili na terenu lokostrelski šport in zbirko »dronov«.
 • 9. julija 2021 Pogreb nekdanjega legendarnega, takrat najmlajšega partizanskega komandanta Franca Severja – Frante.
 • 16. september 2021 Pohod za mir 2021 – Ljubljana.
 • 27. november 2021  Komemoracija na Žalah ob Dnevu mrtvih. V čast padlim v 1. svet. vojni, ob spomeniku ubitim talcem v 2. svet.vojni in padlim  v Vojni za Slovenijo 1991.

4. Kulturno-družabna in športno rekreativna dejavnost.

 • 11. septembra 2021  Častniški kolesarski krog. Domžale.
 • 9. in 10. julij 2021    Pohod na Triglav s praporom Združenja na vrh pri Aljaževem stolpu s posneto fotografijo za Koledar Združenja 2022.
 • 31. julija 2021 Spust z rafti  po reki Kolpi. OZSČ Bela Krajina.

5. Informativna, publicistična in založniška dejavnost.

 • 22. junij 2021 Zbornik »Vezisti in zveze«. Naročilo, nabava in podelitev 30-tim članom.
 • 26. junij 2021  Veteranski Zbornik v založbi Združenja veteranov Mesta Ljubljane in bivših ljubljanskih občin »Ljubljani smo vrnili sonce«. Zbornik je Združenje podelilo vsem udeležencem Rednega ZBORA (44), poslovnim partnerjem (20), pripadnikom MSNZ 1990 in članom Štaba 2. part. brigade TO 1991 (36). 
 • oktober, november 2021 Knjigi »VOJNA« in »VOJNA II.« avtorja Gregorja Jazbeca. Naročeni, dobavljeni in podeljeni članom naročnikom (40 + 40).                          
 • november 2021 »Vojno-zgodovinski ZBORNIK 52« založbe Vojni muzej Logatec. Naročen, dobavljen in na seji Predsedstva v decembru podeljen članom Predsedstva in Odborov Združenja (30).
 • december 2021  »Koledar Združenja 2022« s čestitko Predsednika s 36 posnetki dejavnosti Združenja v letu 2021. Po pošti poslano vsemu članstvu Združenja, poslovnim partnerjem, prijateljskim Združenjem ZSČ in sponzorjem (520).

6. Kadrovska, finančna in logistična dejavnost.

 • avgust do november 2021 Opremljanje članov (40) z vezenimi in kovinskimi čini, našitki z imenom in priimkom, z našitki SLOVENIJA, z našitki VETERAN.

Poroča: predsednik, major Borut Zajec