Aktivnosti

Med aktivnosti, s katerimi se ukvarjamo v združenju spadajo:

  • vojaško – strokovne aktivnosti, kot so različna predavanja, izobraževanja, ekskurzije, usposabljanja, urjenje in tekmovanje v vojaških veščinah,
  • spominsko domoljubna in protokolarna dejavnost: spominski pohodi, slovesnosti, sodelovanje na proslavah in protokolarnih dogodkih,
  • kulturno družabna in športno rekreativna dejavnost: organizacija in udeležba na športno rekreativnih dejavnostih ter tekmovanjih, sodelovanje na aktivnostih, ki imajo širši kulturni in družbeni pomen (krvodajalske akcije, prostovoljsvto), kulturne in družabne prireditve,
  • zdravstvena, psihosocialna in materialna pomoč članstvu,
  • sodelovanje s preostalimi društvi in organizacijami.