Božična obdaritev otrok pripadnikov Slovenske vojske

V ponedeljek 4. decembra 2023 smo v Združenje Ljubljana prejeli predlog predsednika Zveze slovenskih častniko, generalmajorja Dobrana Božiča, da želi, da se vključimo v priprave in izvedemo božično – novoletno obdaritev otrok pripadnikov Slovenske vojske, v našem primeru pripadnikov 1. brigade SV s sedežem v Vojašnici Edvarda Peperka  v Ljubljani.

1. brigada SV je domicilna enota Združenja Ljubljana in zato smo se na Predsedstvu Združenja takoj odločili, da bomo sodelovali. Časa ni bilo veliko, prireditev v Športni dvorani VEP je bila predvidena že čez en teden (13. decembra 2023) vendar smo zadevo uredili: z bliskovito akcijo smo angažirali profesionalno kulturno skupino iz HIŠE ZABAVE, last firme :  Tjaša Pustotnik, s.p., Vinje 37, Dol pri Ljubljani. Ker sredstev za izvedbo tega programa v finančnih sredstvih Zveze ni bilo predvideno, smo kar mi izstavili naročilnico Združenja Ljubljana in s tem zagotovili nastop profesionalne kulturne skupine. Vedeli smo, da bomo morali te stroške pokriti iz lastnih finančnih sredstev z uporabo rezevnega sklada Združenja.

Vloga članov Združenja je namreč bila, zagotoviti  kulturni del programa, ki je obsegal nastop dobrega moža – Božička, kratko igrico s spremljevalci Božička – škrati in Sneguljčico, in animacijo otrok. Predvideno je bilo, da se bo prireditve udeležilo preko 400 otrok s starši, kar je pomenilo kar velik logistični zalogaj.

En dan pred prireditvijo, 12. decembra 2012 je vodstvo 1. Br. SV izdalo pismen ukaz za izvedbo novoletne predstave za otroke pripadnikov SV, v Vojašnici Edvarda Peperka v  Ljubljani. Z ukazom vodstva 1. Brigade SV so bile regulirane naloge enot brigade, zadolžene odgovorne vojaške osebe za izvedbo s prireditvijo povezanih nalog in tudi naloge Združenja Ljubljana.

Na dan prireditve sem se s 6-timi člani in 1-no članico Združenja ob 15.00 javil dgovornemu častniku za Športno dvorano VEP, poročniku Simonu Zupančiču.

Dvorana je bila že povsem pripravljena za prireditev, oder za nastopajoče je bil postavljen in urejeno je bilo že tudi ozvočenje in osvetlitev  s svetlobnimi efekti.

Ob podolgovati mizi je poročnik z nami, člani Združenja in 12-timi vojaki in vojakinjami vodil kratek sestanek z obrazložitvijo nalog, ki so bile pred nami.

Mi smo takoj skupaj z vojaki in vojakinjami pričeli s polnjenjem plastičnih vrečk z darili, ki so čakala v rinfuzi ob mizi. Darila so bila nabavljena na stroške SV. V vsako vrečko smo vložili tablico čokolade, škatlico bonbonov in pomarančo. Pripravili smo 500 vrečk. Na mizo pri vhodu v dvorano smo prenesli vse vrečke z darili in počakali na začetek prireditve.

Kakih 20 minut pred 17-to uro so vsi pripadniki vojske “izginili” in naprej so sprejem družin z otroci, podeljevanje daril takoj pri vhodu in vodenje prireditve prepustili članom Združenja.

Vsak otrok je pri prihodu v dvorano iz rok člana Združenja, vodnika Aleksandra Šublja prejel darilo, spremljajoči oče ali mama pa iz rok članice Združenja, Mojce Tomše PROMOCIJSKO ZGIBANKO Združenja Ljubljana. V dvorano je prišlo cca. 300 otrok v spremstvu. Starši so se posedli na pripravljene stole desno od odra, otroke pa smo razmestili na tla dvorane pred odrom.

Ob 17.15 se je prireditev začela. V dvorano je prišel dobri mož Božiček s spremstvom škratov in Sneguljčice. Pričeli so z igrano predstavo, prepleteno z glasbo, petjem in interakcijo z otroci. Sledila je predstava čarodeja z aktivnim sodelovanjem otrok. Ta del prireditve pod vodstvom Božička se je odvijal dobro uro. Sledila je še plesna glasbena animacija, v  kateri so v dvorani,  ločeno od staršev, aktivno sodelovali vsi otroci.

Po  uradnem zaključku predstave so se vsi otroci preselili v ozadje dvorane, kjer sta bili postavljeni dve dolgi mizi s pripravljenim delovnim materialom: stiroporne plošče za izdelavo figuric, priprave za izdelavo tatujev, za poslikavo obraza itd.

Na oder je prišla vojaška raperska skupina 6-tih pripadnikov 1. br. in začela igrati svoje melodije. Vzdušje v dvorani je bilo še vedno odlično.

Okrog 20.00 se je prireditev z odhodom otrok in staršev počasi zaključila.

Ocena: na obdarovanje in prireditev so bili vabljeni otroci iz vrtca, 1-4 in 5-9 razreda. Udeležba po naši oceni je bila po kategorijah sledeča: 15% vrtec, 60% 1-4 razred in 25%  5 -9 razred.

Odziv staršev: je bil že takoj po prireditvi zelo POZITIVEN in še posebej po nekaj dneh, ko je na naslov Združenja kot izvajalcu božično-novoletne prireditve prispela vrsta pismenih zahval.

Poroča: Predsednik Združenja Ljubljana, major Borut Zajec

V Ljubljani, 29. decembra 2023

Ekipa članov Združenja Ljubljana
Priprava daril za otroke
Prihod staršev z otroci v dvorano
Vodnik A.Šubelj izroča darilo otroku
Prizorišče pred odrom v dvorani