Vabilo na Redni letni ZBOR 2023

Vabim Vas na Redni letni ZBOR ZSČ OZ Ljubljana,

ki bo v četrtek, 23. marca 2023 ob 18.00

v Ljubljani, v dvorani na Trgu mladinskih delovnih brigad 7, (pri bivšem kinu Vič).

DNEVNI RED:

A./ SVEČANI DEL

1. Otvoritev ZBORA in izvolitev delovnega predsedstva

2. Izvolitev zapisnikarja, dveh overovateljev zapisnika in verifikacijske komisije

3. Javna predstavitev ZBOR-u novo sprejetih članov ZSČ v terminu od Programsko volilnega ZBOR a v letu 2022

4. Podelitev Priznanj ZSČ za leto 2023

5. Pozdravi gostov

B./ DELOVNI DEL

1. Poročilo o izvajanju Programa dela v letu 2022

2. Poročilo Nadzornega odbora in Odbora za statutarna vprašanja

3. Razprava in sprejem poročil

4. Predstavitev Programa dela za dve leti: 2023 in 2024 s finančnim načrtom

C./ POGOSTITEV IN DRUŽENJE

Poročilo o izvajanju Programa dela v letu 2022 in Program dela za leti 2023 in 2024  bo od 16.03.2023 objavljeno na spletni strani ZSČ OZ Ljubljana. Drug pismeni material bo projiciran na ekran v dvorani. Pričakujemo in želimo, da se člani ZSČ udeležijo tega ZBORA v delovnih oz. svečanih uniformah ter na ta način potrdijo pripadnost ZSČ in njenim vrednotam.

Za parkiranje osebnih vozil bo poskrbljeno za rampo na levi strani stavb Trg MDB 7.

Rampo bo odprl dežurni stavbe po pritisku na gumb zgoraj levo na stojalu po uporabi govornega gesla: »ZBOR« in bo s tem udeležencem omogočil brezplačno parkiranje.

S častniškim pozdravom!

Predsednik: major Borut Zajec