Poročilo o Programsko – volilnem ZBORu ZSČ OZ Ljubljana

V torek, 22. marca 2022 smo v dvorani MOL na Trgu MDB 7 v Ljubljani izvedli Programsko – volilni ZBOR Združenja Ljubljana.

Zbora se je udeležilo 90 članov in 10 gostov. Dnevni red je obsegal “Svečani del” in “Delovni del”.

V Svečanem delu  smo uradno predstavili 12 novih članov, podelili 21 Priznanj ZSČ za leto 2021 in pooblaščeno v prisotnosti direktorja  Uprave MORS za vojaško dediščino, Roka Janeza Šteblaja, podelili 64 Spominskih medalj ob 30. obletnici samostojne in neodvisne države Slovenije.  Vsi prejemniki te Medalje so člani Zveze slovenskih častnikov.

V nadaljevanju dela Zbora smo v Delovnem delu Poročila o delu in izvedbi Programa dela za leto 2021, vsa poročila potrdili in podelili razrešnico staremu Predsedstvu 2018 – 2022, kateremu je dvojni 4 letni mandat, potekel.

Zbor je potrdil predlagane spremembe Statuta Združenja iz leta 2015 in potem v smislu sprejetih sprememb izvolil novo-staro Predsedstvo, ki je odslej močnejše za dva nova predsednika Odborov. Dosedanji dolgoletni predsednik, major Borut Zajec je bil v smislu spremenjenih določb Statuta ponovno izvoljen za obdobje 2022 do 2026.

Po Zboru smo si po dveh letih premora ponovno privoščili skromno zakusko in druženje.

Poroča Borut Zajec.

V Ljubljani, 15. junija 2022

Novosprejeti člani ZSČ, ki so bili na predstavitvi odsotni.

Novo sprejeti člani:

 • štabni vodnik Andrej Trkov
 • civilna oseba Tomaž Lastrič
Desetnik Vito Rus
Vojak Rihard Fekonja
Poročnik Tomaž Trope za Tanjo Žerjav
Stotnik Igor Cvelbar
Henrie Hendri Lodewijk
Ksenija Lodewijk
Gregor Česnik
Marjan Plečnik

Prejemniki priznanj:

Prejemniki, ki so bili odsotni na podelitvi:

 • štabni vodnik Dominik Maljković
 • stotnik Vlado Strmčnik.
Antonija Abina. Pisno priznanje ZSČ
Judita Berčič. Pisno priznanje ZSČ
Vodnik Franci Čebašek. Častni znak ZSČ
Praporščak Stane Dobravc Pisno priznanje ZSČ
Bešir Hirkić. Pisno priznanje ZSČ
Marko Jagodic. Srebrna medalja ZSČ
Stotnik Rajko Javh. Bronasta medalja ZSČ
Vodnik Zlatko Kar. Pisno priznanje ZSČ
Teodor Kosmač. Pisno priznanje ZSČ
Stotnik Stojan Marjan Krebelj. častni znak ZSČ
Stotnik Anton Majerle. Pisno priznanja ZSČ
Višji štabni praporščak Matjaž Miklavc. Pisno priznanje ZSČ
Višji vodnik Brane Papič. Srebrna medalja ZSČ
Borut Remic. Pisno priznanje ZSČ
STAR TRAVEL. Častni znak za sodelovanje ZSČ
Desetnik Andrej Trkov. Pisno priznanje ZSČ
Boštjan Vodnik. Pisno priznanje ZSČ
Sašo Založnik. Pisno priznanje ZSČ
Višji usl. XIII. raz. Safet Zjakić. Častni znak ZSČ za sodelovanje

Prejemniki Spominske medalje ob 30. obletnici Samostojne in neodvisne države Slovenije:

Prejemniki, ki se podelitve niso udeležili:

 • stotnik Dušan  Česenj
 • polkovnik Miroslav  Debelak
 • stotnik Andrej Doles
 • podpolkovnik Antiša  Grgantov
 • višji štabni praporščak Matjaž  Miklavc
 • major Bojan  Mikuš
 • major dr. Igor Potočnik
 • vodnik Alojz  Radovan
 • podpolkovnik Rado  Senčur
 • višji štabni vodnik Šandor Sirak
 • major Marjan  Videtič
 • major Drago Vrečar
 • vodnik Janez  Zakrajšek
Stotnik Marko Aš
Poročnik Ivan Bahat
Generalmajor Dobran Božič
Polkovnik Miha Butara
Stotnik Igor Cvelbar
Praporščak Stanislav Dobravc
Goran Gačnik
Poročnik Anton Jan
Silvester Janežič
Polkovnik Stojan Kastelic
Major Andrej Kerin
Polkovnik Jože Konda
Stotnik Stojan Marjan Krebelj
Nadporočnik Mihael Krotko
Stotnik Branko Kršinar
Stotnik Dušan Levičnik
Stotnik Stane Lunder
Tomaž Luštrek st.
Polkovnik Alojzij Matičič
Zvone Milković
Stotnik Rajko Najzer
Polkovnik Boris Požek
Major Janez Presl
Branko Puhar
Stotnik Vojan Rozman
Podporočnik Janez Snoj
Nadporočnik Andrej Zajec
Major Borut Zajec
Vodnik Zlatko Kar
Major Branko Kromar
Podpolkovnik Matjaž Vrhunc
Poročnik Boris Žnidarič