4. Prvenstvo ZSČ v streljanju z zračno puško serijske izdelave, november 2019

ZSČ Območno združenje Ljubljana je v četrtek, 21. novembra 2019 pod pokroviteljstvom predsednika ZSČ, general majorja Alojza Šteinerja, letos spet organizirala to prvenstvo.  Vabilo smo s posredovanjem generalnega sekretarja  ZSČ, brigadirja Martina Jugovca, posredovali vsem Območnim združenjem.

Prejeli smo 42 prijav, tekmovanja v Ljubljani na strelišču na Dolenjski cesti 11 se jih je udeležilo 40. Vsekakor zanimiv in dovolj dober dosežek glede na prejšnja leta, ko smo pričeli organizirati to tekmovanje. Iz 20 prijav prvo leto, preko 30 v naslednjih letih, smo zdaj prispeli na tako število udeležencev, vzbuja optimizem in potrjuje pravilnost naše odločitve pred nekaj leti, da je za članstvo Zveze slovenskih častnikov zanimivo tudi tekmovanje z zračno puško.

Organizacijo in izvedbo so ponovno prevzeli funkcionarji Strelskega društva Tabor – Ježica, na čelu s članom Predsedstva ZSČ OZ Ljubljana, stotnikom Antonom Majerlom in nenadmestljivim pomočnikom, vodnikom Dragom Dovč-em. Sodniki mestne strelske Zveze so požrtvovalno asistirali tekmovanju, katero je bilo izvedeno na najmodernejšem strelišču za zračno puško v Republiki Sloveniji na strelišču na Dolenjski cesti 11 v Ljubljani. To strelišše je opremljeno z vso potrebno elektronsko opremo za vodenje in izvedbo takega tekmovanja.

Izvedeno je bilo v dveh delih, delno zaradi števila strelskih mest (39), ki je bilo manjše od števila prijavljenih tekmovalcev, delno pa zaradi preko 1-urne zamude ekipe OZSČ Šmarje pri Jelšah, katera zaradi prometne nesreče  na avtocesti pri Celju pač ni mogla v Ljubljano prispeti pravočasno. Z veseljem smo obe tri-članski ekipi, ki sta pač prispeli z zamudo, počakali in uspešno izvedli tekmovanje v kompletu.

Po izvedenem tekmovalnem delu je sledilo prijetno druženje in razglasitev zmagovalcev.

Ekipno je zasedla prvo mesto Ekipa 1.  – Šmarje pri Jelšah v sestavu : Kunst Mirko, Kunst Vladislav in Domitrovič Jože.

Nastopilo je 11 ekip.

Za posameznike so bili upoštevani rezultati vseh 40 nastopajočih in rezultat je sledeč:

1. Doneski Božo

2. Hrovat Primož

3. Vrhunc Luka.

Organizator je za vsakega tkmovalca priskrbel sveže sendviče, kar se je pokazalo kot pravilno, saj so mnogi udeleženi imeli še dolgo pot do doma.

Splošna ocena je, da se je to tekmovanje dobro “prijelo” in Združenje Ljubljana ima namen s tem nadaljevati tudi v prihodnosti!

Poroča: major Borut Zajec.

Zmagovalci in organizatorji
Nagrada za natančno streljanje