Dan odprtega strelišča SV Bloška Polica

SV tudi letos nadaljuje s civilno – vojaškim sodelovanjem (CVS) na področju strelskega usposabljanja in tekmovanj na štirih vojaških in enem občinskem strelišču. V okviru programa CVS je SV izvedla to aktivnost v soboto, 13. aprila 2019 na vojaškem strelišču Bloška Polica. Na takem dnevu lahko prisostvuje do 100 udeležencev strelskega usposabljanja. Absolutno prednost imajo mladi, ki izpolnjujejo starostni pogoj za vpis v stalno sestavo Slovenske vojske, to je letnik rojstva 1992 in mlajši do polnoletnosti, še posebej tisti, ki se prvič srečajo s tovrstnim vojaškim strelskim usposabljanjem. Sicer so vabljeni udeleženci pripadniki organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju obrambe in veteranstva, kot so ZSČ, MORiS, VSO, SEVER, ZVVS, DU MORS, TIGR, ZDGM in ZZBzvNOB.

Za strelsko  usposabljanje 13. aprila letos je SV zaprosila ZSČ za delegiranje 5 varnostnih nadzornikov, izkušenih strelcev, za nadzor izvajanja streljanja neposredno na strelski črti in na strelskem poligonu na lokaciji tarč pri vrednotenju zadetkov. Za opravljanje te naloge se je prijavilo 5 članov ZSČ OZ Ljubljana in sicer:

– Vlado Černe

– Silvester Janežič

– Zlatko Kar

– Teodor Kosmač  in

– Stane Lunder.

Svojo nalogo kot pomočniki  Slovenski vojski so odlično opravili in so bili posebej navedeni v zahvali vodje Oddelka za civilno vojaško sodelovanje v sestavi poveljstva sil  Slovenske vojske na Vrhniki, podpolkovnika Francija Gostiše.

Tega usposabljanja se je udeležilo cca. 70 mladih, delno študentov obramboslovja, delno študentov za druge poklice (pravo, inženirstvo…) in tudi pripadnikov ZSČ Gorenjske in osrednje slovenske regije ZSČ ter VSO.

Vsak udeleženec je pod vodstvom dveh specialistov SV v skupinah po 10, opravil usposabljanje z AP – 70 (razstavljanje, sestavljanje, rokovanje) in potem z istim primerkom orožja opravil strelsko vajo z uporabo 50 nabojev  kalibra 7,62 mm: 5 x preizkus s korekcijo namerilnih elementov na orožju, 5 x ponovitev preizkusa, 20 x za konkurenco in  dodatno 2 x 10 strelov na »padajoče silhuetne tarče« na razdalji 100 in 200 metrov.

Predstavitev orožja »Kalašnikov« je bila s strani vojaških instruktorjev izvedena vrhunsko profesionalno.

Vsak udeleženec je potem izvedel streljanje z istim kosom orožja, na katerem je prej vadil in ga spoznal v uvodnem delu.

Posebej so pripadniki SV predstavili vso osebno opremo, tudi zaščito in oborožitev slovenskega profesionalnega vojaka, katera mu je na razpolago za vso dobo opravljanja tega častnega poklica.

Po končani vaji so udeleženci pod nadzorom sami očistili orožje in SV je zagotovila malico – hladni obrok s čajem. Poudariti moram, da je bilo ves čas vaje dobesedno peklensko mraz, ker je pihala burja in to je naredilo to vajo primerno naporno.

Strelska vaja se je končala uspešno in v zadovoljstvo vseh udeleženih in zato gre pripadnikom SV kot organizatorjem vse priznanje za odlično idejo in izvedbo.

Zapisal: major Borut Zajec

Avtor posnetkov: poročnik Ivan Bahat 

V Ljubljani, 22. aprila 2019