Redni letni zbor ZSČ Ljubljana

Na predzadnji dan letošnjega marca je bil v veliki dvorani Družbenega centra Bežigrad dobro obiskan redni letni zbor ZSČ OZ Ljubljana, na katerem smo zbrani člani pregledali opravljeno delo v minulem letu ter sprejeli Program dela in Finančni plan za leto 2017, podelili članske izkaznice ZSČ novim 30 “okrepitvam” naših vrst, s Priznanji ZSČ nagradili 20 “starih” članov za prizadevno delo v združenju, (ne)nazadnje pa s priložnostno zakusko in kozarčkom rujnega poskrbeli še za prijetno druženje, ki se je zavleklo v prijeten večer. A pojdimo lepo po vrsti.

Po intonaciji himne Republike Slovenije je predsednik ZSČ OZ Ljubljana, major Borut Zajec, z zadovoljstvom pozdravil navzoče člane združenja ter številne goste, ki so se odzvali njegovemu povabilu na naš zbor, med njimi predsednika ZSČ, generalmajorja Alojza Šteinerja, podpredsednika ZVS Slavka Skokića in častnega predsednika našega združenja, polkovnika Miho Butara. V nadaljevanju je zbrane obvestil, da sta v obdobju od lanskega do tega zbora umrla dva naša člana, nakar so navzoči z minuto molka počastil njun spomin. Slava jima!

V poročilu o opravljenem delu je predsednik Zajec (na sliki levo ob govorniškem pultu, desno od njega pa delovno predsedstvo “v postavi” Stojan Krebelj, Matjaž Miklavc, predsedujoči – Ante Grgantov) uvodoma spomnil, da smo imeli v programu dela za leto 2016 načrtovanih kar 40 vrst aktivnosti (nekatere so se ponavljale celo večkrat!), tako da se je za vsakogar med nami našlo kaj dobrega in zanimivega.

Za organizacijo, kakršna je naša, je po njegovem mnenju seveda spodbudno, da se članstvo zelo rado udeležuje urjenj in tekmovanj v streljanju. Tako je bilo na urjenjih z vojaškim orožjem skozi vse leto aktivnih 40 članov, po 20 pa se jih je redno udeleževalo strelskih tekmovanj. Z veseljem pa je predsednik Zajec poročal, da smo se lani prvič predstavili tudi kot organizatorji enega izmed tekmovanj na “krovni” (republiški) ravni: priredili smo 1. državno prvenstvo v streljanju s standardno zračno puško! Zaradi prekrivanja termina z drugim tekmovanjem udeležba sicer ni bila najbolj množična, a led smo prebili in prisegli, da bo naša prireditev odslej tradicionalna!

Prijetno s koristnim

Ko smo že pri tekmovanjih, še tole: naši reprezentanti se redno udeležujejo Partizanskih smučin v Cerknem, državnega prvenstva v smučanju in streljanju na Golteh, odprtega lokostrelskega tekmovanja v Ankaranu in tekmovanja v namiznem tenisu v Vipavi. Ponosni pa smo lahko tudi na tekače, udeležence Maratona Celje-Logarska dolina in Ljubljanskega maratona.

Tako kot že ves čas od ustanovitve združenja je med našim članstvom zelo priljubljeno pohodništvo. Nekateri vsako novo sezono začenjajo že januarja z Dražgošami in Pohorskim bataljonom, večina pa spomladi s Pohodom po poteh tovarištva in spominov v Ljubljani. Vsako leto nas veliko hodi Po poteh soške fronte (lani 25), raste pa tudi število udeležencev tradicionalnega pohoda ZSČ, ZVVS, Sever in ZZB NOV na Triglav (lani 10). S tem članstvo lepo skrbi za svojo kondicijo in vitalnost nasploh.

Najbolj privlačne so bile vsekakor vojaško-strokovne ekskurzije: letalski miting “Air Show ’16” v Zeltwegu” (avstrijska Štajerska) si je ogledalo kar 90 naših članov in njihovih družinskih članov! Sledijo: mednarodna ekskurzija v London in Dover (Anglija, VB) z 39 udeleženci, obisk vojaškega letališča Cerklje ob Krki 38 in obisk mornariškega diviziona Ankaran 32.

In ne nazadnje:

Na področju prostovoljstva se uspešno nadaljujeta dve, zdaj že lepo utečeni akciji – ZOO in filantropija.

Dobra desetina naših članov je pod vodstvom Jožeta Konde novembra izvedla (že!) 10. delovno akcijo, v kateri je na obeh straneh ograje živalskega vrta (po)grabila listje in odpadlo vejevje in tako (o)čistila povezovalne poti in zelenice.

Safet Zjakić pa je s pomočjo dobrotnikov z materialom in lepo besedo spet (po)skrbel za pomoč beguncem in drugim pomoči potrebnim ljudem.

Predsednik Zajec je to točko dnevnega reda zaokrožil s finančnim poročilom. Povedal je, da vsako leto razpolagamo z okrog 12.000 evri. Ker smo organizacija posebnega družbenega pomena, naše delovanje s 6.000 evri podpre Mestna občina Ljubljana, za drugo polovico sredstev pa poskrbimo sami, saj si udeležbo na vojaško-strokovnih ekskurzijah plačujemo iz lastnega žepa.

Za odlično organizacijo 1. DP v streljanju s standardno zračno puško si je zaslužil prizanje tudi Anton Majerle (v sredini med majorjem Zajcem in generalom Šteinerjem).

Kaj nas čaka

V predlogu Programa dela za leto 2017, ki ga je pripravil in na zboru predstavil predsednik Borut Zajec, je detajlno naštetih 35 točk s področja vojaško-strokovnih, spominsko-domoljubnih in športno-rekreativnih in kulturno-družabnih dejavnosti, ki so med članstvom najbolj privlačne. Predsedstvo pa se bo seveda moralo “pozabavati” še z organizacijsko-statutarnimi in drugimi tekočimi zadevami ter informativno, publicistično in založniško dejavnostjo.

Veliko pozornosti namerava naše združenje posvetiti tudi sodelovanju s Slovensko vojsko (SV), pri čemer si bo prizadevalo za izboljšanje odnosov civilnega okolja do vadišč, strelišč in poligonov SV ter podpore pri zagotavljanju boljših pogojev za delo SV.

In ne nazadnje: skrb za urejen ZOO in filantropija ostajata stalnici naših letnih načrtov dela.

Za realizacijo tega programa je v predlogu Finančnega načrta za leto 2017 predvidenih 14.720 evrov. Največ, okroglih 6000 evrov, predstavlja dotacija Mestne občine Ljubljana, sledijo pa prilivi od članarine 5700 evrov (ob pričakovanju, da jo bo plačalo 380 od 420 članov), druge donacije in prispevki 1000 evrov ter lastni prispevki članov za udeležbe na ekskurzijah v domovini 820 evrov.

Od te skupne vsote je za vojaško-strokovne aktivnosti v organizacije ZSČ in OZSČ predvidenih 2.450 evrov, za vojaško-strokovne aktivnosti v organizaciji našega združenja pa 3.600 evrov, za poslovne stroške (od pisarne, vodenja računovodstva, pisarniškega materiala itd. do atributov ZSČ in priznanj ter koledarjev na koncu leta) pa 8.670 evrov.

Sledil je prijetnejši del zbora, v katerem je predsednik ZSČ dr. Alojz Šteiner v družbi s predsednikom našega združenja Borutom Zajcem in podpredsednikom Slavkom Skokićem podelil članske izkaznice 30 novim članom, nadaljnjih 39 članov (in trije z Vrhnike) pa so prejeli lentice k pismenim priznanjem ZSČ, podeljenih v preteklih letih.

Priznanja ZSČ za leto 2017 je prejelo 20 članov.

Predsednik ZSČ, generalmajor dr. Alojz Šteiner je v priložnostnem nagovoru po podelitvi čestital vsem prejemnikom, vsem navzočim pa povedal, kako ga veseli dobro sodelovanje med vsemi organizacijami v Ljubljani, ki so sodelovale v osamosvojitveni vojni, in njihovo negovanje tradicije odporništva. “To se je lepo odrazilo na lanskih prireditvah ob 25-letnici osamosvojitve in to se je pokazalo tudi danes,” nas je pohvalil in izrazil pričakovanje, da bo tako tudi ob obeleževanju 50-letnice ustanovitve Teritorialne obrambe, ki jo bomo praznovali letos.

Po zaključku zbora in opravljenih “fotografskih formalnostih” pa nas je v preddverju čakalo nenapovedano, zato pa toliko večje presenečenje – jedača in pijača, za kar so v organizaciji nekaterih članov predsedstva poskrbele tele simpatične simpatizerke našega združenja. Tako se je zbor nadaljeval še s prijetnim druženjem, ki se je zavleklo v prijeten večer.

Poroča: Damijan Križnik

foto: Ivan Bahat