Pripadniki OZSČ Ljubljana na “Pohodu po poteh soške fronte”

29 članov ZSČ OZ Ljubljana se je v soboto, 5. decembra 2015 udeležilo 19. tradicionalnega pohoda po poteh soške fronte. Tokrat smo hodili kar v okolici vojašnice Slovenske vojske, kjer je nameščen teritorialni polk SV v Ajševici in na področju Lok v zaledju Nove Gorice.

Gre za pretežno ravninsko področje, kjer je bilo med 1. svetovno vojno locirano vojno letališče avstro-ogrskih letalskih sil v času med 1915 in 1918 letom.

Pohoda se je skupaj udeležilo preko 400 članov ZSČ iz vse Slovenije. Izvedli smo ga v dolžini cca. 7 km in je trajal nekaj več kot 3 ure. Med potjo smo se poklonili padlim letalcem in vojakom, med katerimi je bilo tudi več Slovencev, na pokopališču ob poti pohoda.

Avstrijsko letalstvo je s tega letališča izvajalo predvsem izvidniške polete nad frontno črto s ciljem poročanja o rezultatih topniškega obstreljevanja sovražnikovih položajev v letih 1915 / 1916, pozneje pa so s tega letališča poleteli tudi na bombardiranja takrat sovražnih mest v bližini in tudi v večji oddaljenosti v zaledju, celo do Milana. Piloti so takrat odmetavali bombe kar ročno iz odprte kabine. Na ogled so bile fotografije objektov takratnega letališča z opisom posameznih bojnih letalskih akcij. Letalci so vadili mitraljiranje kar na skalno steno bližnjega hriba. Sledovi le – tega so vidni v skalni steni še danes. V tej steni je končal svojo bojno pot tudi eden od uspešnih mladih avstro-ogrskih pilotov.

Po cca. 3-urnem pohodu, ko smo kar 3x prečkali zelo prometno cesto Nova Gorica – Ajdovščina, kar je bil za tako veliko število udeležencev kar podvig, da se je odvil varno, je sledilo druženje in medsebojno spoznavanje v vojašnici z dobro vojaško malico.

Letos sledi že 20. pohod, kar je kar lepa obletnica. Organizator OZSČ Nova Gorica bo prvo soboto v mesecu decembru 2016 organiziral pohod na znani hrib Sabotin nad Novo Gorico.

Tudi tega pohoda se bomo v čim večjem številu udeležili.

Zapisal: major Borut Zajec