Pripadniki OZSČ Ljubljana na “Pohodu po poteh soške fronte”

“12. maja 1917 je italijanska vojska začela 10. soško ofenzivo. Obstreljevanje s plinskimi in zažigalnimi granatami je bilo usmerjeno proti aystro-ogrskim položajem na območju Zagora — Paljevo — Plave — Globno, najintenzivnejše pa proti koti 383 (Prižnica). 

14. maja 1917 so pehotne enote italijanskega 2. korpusa pod poveljstvom generala Badoglia postopoma zavzele Zagoro, Zagomilo, Kuk (kota 611) in Kogutnik (kota 592). 

18. maja 1917 so zasedle tudi Prižnico (kota 383) in vrh Vodic (kota 651), kasneje pa še njegov jugo-vzhodni greben do sedla Preški vrh (kota 503). Od tam so lahko opazovali Grgarsko kotlino, kjer je bilo pomembno oskrbovalno središče in zbirališče aystrijskih rezerv. 

Greben Vodic je v naslednjih mesecih ostal prizorišče krvavih bojev, ki so se največkrat končali brez večjih uspehov, in grobnica za številne vojake na obeh straneh. Branilci so se pred nevzdržnim pritiskom italijanske 11. ofenzive in grozeče obkolitve v noči na 24. avgust 1917 umaknili s Svete gore – Skalnice in tistega dela Vodic, ki so ga še držali v svojih rokah, ter zasedli nove obrambne položaje na Banjški planoti.”

(Citat s spominske table na Vodicah, kota 651). 

Na tem terenu, prizorišču krvavih bojev v 1. svetovni vojni, je OZSČ Nova Gorica v soboto, 6. decembra 2014 organiziralo pohod “Po poteh soške fronte 2014”. Udelžiba članov ZSČ, partnerjev in prijateljev ZSČ je bila zelo visoka. Ocenjujem, da se je je udeležilo med 300 do 350 pohodnikov. Po uvodni predstavitvi organizatorjev nas je v uvodnem govoru pozdravil Predsednik ZSČ, generalmajor Alojz Steiner. Traso na relaciji Sveta gora — Preški vrh —Vodice — Sveta gora smo zatem prehodili v 3.5 urah, si ogledali ključne točke tega dela takratne fronte in večkrat poslušali izčrpno terensko razlago všvod MITJE MOČNIKA, vodje pohoda. Pohod je bil izjemno zanimiv, ker je potekal po terenu, ključnem za preboj Italijanov v smeri Banjške planote in ki je končno povzročil odgovor: 12. ofenzivo na soški fronti 1915 – 1917: kobariško, ki je bila prelomna in v kateri so aystro — ogrske z izdatno pomočjo nemških sil potisnile italijansko vojsko globoko v Furlanijo do reke Piave. 

S strani OZSČ Ljubljana se je pohoda udeležilo 25 pohodnikov, teren je bil predvsem pri povratku po grebenu Vodice — Pregki vrh težak, pot je vodila po mokri, razdrapani, z listjem posejani, skalnati poti. Vsi razen našega podpredsednika, stotnika Kreblja, ki je k sreči zlomil samo oporno palico, smo prišli do cilja nepoškodovani. Pred tem smo 2x uspešno “odbili” napad dežja z burjo. Po vkrcanju v avtobus nas je voznik Sead po vratolomni vožnji po ozki cesti s Skalnice odpeljal navzdol v vojašnico Ajševica, kjer so nas gostitelji pogostili s pasuljem in dobrim kraškim pršutom. Po treh urah prijetnega druženja in medsebojnega spoznavanja članov ZSČ iz vse Slovenije pod streho odprtih garaž vojašnice smo se odpeljali proti Ljubljani. 

Poroča: Major Borut Zajec

Priloga: Razpis s topografsko karto in časovnico Pohoda.